Ekológia

Produkty vyrábame výlučne z hliny a minerálnych pieskov a rôznorodú farebnú škálu tehál dosahujeme miešaním rôznych druhov hlín a pieskov a najmä kvalitným vypaľovaním tehál na teplote 1100 až 1200 °C. Do našich tehál nepridávame žiadne umelé farbivá.

Obkladové pásiky vyrábame rezaním celých tehál, pričom sa denne spotrebuje 500-1000 m³ vody na chladenie rezacích automatov a dokonalé vyčistenie tehličiek. Chránime prírodné zdroje a preto už niekoľko rokov používame najmodernejšiu čističku na filtrovanie technologickej vody v Strednej Európe s kapacitou 150 m³/hod. Použitú vodu recyklujeme a denne nespotrebujeme viac čistej vody ako jedna malá domácnosť. Využívame dokonca prebytočný tehlový prach po filtrácii, ktorý používame ako výplň pod chodníky a cesty. Ochrana životného prostredia je jednoducho našou prioritou!